Quota general: 300€

Socis i amics FNCA: 190€

Membres d’ONG: 200€

Estudiants i/o desempleats: 50€

El pagament de la quota d’inscripció dona dret a la participació en les sessions del congrés i a rebre tota la documentació. 

 

El pagament de la quota d'inscripció es pot realitzar a través de trasnferencia bancària o paypal: 

Cuotas

 Les dades per a la transferència bancària apareixen en el butlletí d'inscripció

 

Formulari d'inscripció online